تبلیغات
فرهاد جابرشیرازی - آخرین مُد
@jaber.farhad

در میان این همه هیاهو و سر وصدای دنیا و سیاست بازان ؛ کمی هم تامل...هیچ راهی نخواهیم داشت، هیچکس در امان نیست، آخرین مُد را او تعیین می کند...مرگ نزدیک است...


حضرت علی(ع):دعوت مرگ را به گوش های خود برسانید پیش ازآنکه شما را بخوانند