@jaber.farhad

آزادی در اسلام از نظر شهیدمطهری

نویسنده : farhad jaber
تاریخ:پنجشنبه 19 فروردین 1395-04:48 ق.ظ

حضرت علی (ع) ،هیچ‏گاه مخالفی را به صِرف اتهام مخالفت یا اعلام مخالفت، دستگیر یا زندانی نکرد و تا زمانی که خوارج دست به شمشیر نبردند با آنان وارد جنگ نشد . سیره علی(ع) در مواجهه با مخالفان خود این بود که به صرف جدا شدن آنان از حضرت و اعلام مخالفت، اقدامی انجام نمی‏داد و تا زمانی که قصد براندازی حکومت و انجام اقدامات عملی در این زمینه از آنان بروز نمی‏داد با آنان مدارا میکرد .

در کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) در بخش " دوموکراسی علی (ع) " ، اثر متفکر شهید استاد مطهری آمده است :                                                  دوموکراسی علی در کتاب جاذبه و دافعه علی

{{ امیر المؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش، هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد می نگریست.

این مطلب در تاریخ زندگی علی عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند، طرفین استدلال می کردند، استدلال یکدیگر را جواب می گفتند.

شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد.

می آمدند در مسجد و در سخنرانی و خطابه علی پارازیت ایجاد می کردند. روزی امیر المؤمنین بر منبر بود. مردی آمد و سؤال کرد. علی بالبدیهه جواب گفت. یکی از خارجیها از بین مردم فریاد زد:

«قاتله الله ما افقهه » (خدا بکشد این را، چقدر دانشمند است! ) . دیگران خواستند متعرضش شوند اما علی فرمود رهایش کنید، او به من تنها فحش داد.

خوارج در نماز جماعت به علی اقتدا نمی کردند زیرا او را کافر می پنداشتند. به مسجد می آمدند و با علی نماز نمی گذاردند و احیانا او را می آزردند. علی روزی به نماز ایستاده و مردم نیز به او اقتدا کرده اند. یکی از خوارج به نام ابن الکواء فریادش بلند شد و آیه ای را به عنوان کنایه به علی، بلند خواند:

و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین

این آیه خطاب به پیغمبر است که به تو و همچنین پیغمبران قبل از تو وحی شد که اگر مشرک شوی اعمالت از بین می رود و از زیانکاران خواهی بود. ابن الکواء با خواندن این آیه خواست به علی گوشه بزند که سوابق تو را در اسلام می دانیم، اول مسلمان هستی، پیغمبر تو را به برادری انتخاب کرد، در لیلة المبیت فداکاری درخشانی کردی و در بستر پیغمبر خفتی، خودت را طعمه شمشیرها قراردادی و بالاخره خدمات تو به اسلام قابل انکار نیست، اما خدا به پیغمبرش هم گفته اگر مشرک بشوی اعمالت به هدر می رود، و چون تو اکنون کافر شدی اعمال گذشته را به هدر دادی.

علی در مقابل چه کرد؟ ! تا صدای او به قرآن بلند شد، سکوت کرد تا آیه را به آخر رساند. همینکه به آخر رساند، علی نماز را ادامه داد. باز ابن الکواء آیه را تکرار کرد و بلافاصله علی سکوت نمود. علی سکوت می کرد چون دستور قرآن است که:

اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا (هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش شوید) و به همین دلیل است که وقتی امام جماعت مشغول قرائت است مامومین باید ساکت باشند و گوش کنند.

بعد از چند مرتبه ای که آیه را تکرار کرد و می خواست وضع نماز را بهم زند، علی این آیه را خواند:

فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون (صبر کن، وعده خدا حق است و فرا خواهد رسید. این مردم بی ایمان و یقین، تو را تکان ندهند و سبکسارت نکنند)

دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد . }}

مـقوله آزادی و بحث از آن از مسأل روز و مورد نیاز جامعه است.کندوکاو در زاویه های گوناگون آن ما را از فرو افتادن در تحلیل و تـفـسیرهای نابجا باز می دارد و راه بند برداشتهای نادرست از این موضوع مهم و حیاتی می گردد.

اسـتـاد شهید مطهری, از اندک اندیشه ورانی است که به این مقوله مـهـم, پـیـش و از پـس پـیـروزی انقلاب اسلامی, پرداخته و به نسل نوخاسته و جویای حقیقت تقدیم کرده است.

سخن از آزادی از آن جهت اهمیت دارد که گروهی بر این پندارند که دیـن با آزادی ناسازگاری دارد و از آن جا که آزادی ارزش انسانی و فـرادیـنی دارد, نمی توان آن را به چهارچوب درآورد و مرزهایی بـرای آزادی انـدیـشـه و عـقـیـده و بـیان ترسیم کرد و خط قرمز قـرارداد. اگـر انـدیـشـه ای بـا آزادی ناسازگار باشد, باید در درسـتـی آن انـدیـشـه شک کرد; زیرا آزادی مرزی را به رسمیت نمی شـنـاسـد و حق فطری و حق طبیعی تمام افراد جامعه است. در برابر گـروهـی بـر ایـن نظرند: آزادی مطلق, ادعایی بیش نیست و هموارهآزادی در چـهـارچـوب ویژه ای پذیرفتنی است و بدون ترسیم مرزها,هـرج ومرج و فساد و بی بندباری بر اجتماع حاکم می گردد و نباید از این حق طبیعی, استفاده نادرست کرد.

اسـلام, جـانبدار آزادی است, ولی آن آزادی را می پذیرد که برابر تـرازهـای اسـلامی باشد. بسیاری از آزادیهای پذیرفته شده در غرب بـا اسلام همسوئی ندارد و با شرافت انسانی و فطرت بشری ناسازگار اسـت. نـظـر استاد شهید, ما را در رد یا پذیرش هر یک از این دو دیـدگاه, مدد می رساند و روشن می کند که آیا آزادی مرزپذیر است و اگـر مـرز دارد آن مـرز چـیـست؟ و چگونه از آزادی می توان به شیوه درست بهره برد.

اسـتـاد در کتابهای گوناگون خویش, مانند: پیرامون انقلاب اسلامی,پـیـرامون جمهوری اسلامی, گفتارهای معنوی, ده گفتار, جهاد, سیری در نـهـج البلاغه, علل گرایش به مادیگری, جاذبه و دافعه علی(ع),آشـنایی با قرآن جلد سوم, اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب, انسان در قـرآن, انسان کامل, انسان و سرنوشت و... از مقوله آزادی سخن گفته است که بیش ترین بحث در سه کتاب اول و کتاب جهاد است.

اسـتاد مطهری در مباحث خود, گونه های آزادیها را به بوته بررسی نهاده و یا از آنها به اجمال سخن گفته است. مانند: آزادی فردی,آزادی اجـتـماعی, آزادی معنوی, آزادی اخلاقی, آزادی جنسی, آزادی مـطلق, آزادی تفکر و اندیشه, آزادی عقیده, آزادی بیان, آزادی و دموکراسی, آزادی و ایمان و...

نتیجه

1. آزادی از نـظـر اسـتـاد از بـزرگ تـرین و عالی ترین ارزشهای انسانی است. اسلام هیچ گونه ناسازگاری با این آزادی ندارد.

2. در غرب مسیحی, دین و کلیسا در برابر آزادی قرار گرفتند, اما در اسـلام مـفـاهـیم دینی همیشه مساوی با آزادی است و اعتقاد به خـدا بـه مـنـزله اختناق و نفی حاکمیت ملی نیست, اعتقاد به خدا حاکم را در برابر مردم مسوول می کند.

3. پـدیـد آوردن نـاسازگاری بین مذهب و نیازهای طبیعی, از جملهآزادی, سـبـب واپـس افـتادن مذهب از گردونه زندگی و کم رنگ شدن نقش آن در اجتماع انسانی است.

افزون بر این, سبب گرایش به مادیگری می شود که در غرب, به خاطر برخورد کلیسا, با آزادی, این فاجعه رخ داد.

4. طـرح آزادی در جامعه از سوی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهـبر مذهبی, این پندار را که آزادی تنها یک شعار سیاسی است,دگـرگـون کرده و به همگان فهماند که موضوع اسلامی است و در اسلام جـایـگـاه ویـژه ای دارد. هـدف از بعثت انبیإ, رهایی انسان از بـنـدگـیـهـا و بردگیها و ستمهای خانمانسوز و برپایی عدل و داد اسـت. پـاسـخ گویی به شبهه ها و بایستگی استدلالی بودن باورها و عقیده ها, نشانه روشنی از آزادی اندیشه در اسلام است.

5. از نـظـر اسـلام دیـن اجـبار بردار نیست و هرکس باید در محیط مـناسبی که پدید می آید دین خود را برگزیند. در فتحها و سرزمین گـسـتریهای مسلمانان, جنگاوران, هیچ کس را وادار به پذیرش اسلام نـمـی کردند. تعیین خراج و جزیه برای مردم منطقه فتح شده, دلیل روشنی بر این سخن است.

6. از نـظر استاد, فرق است بین آزادی فکر و آزادی عقیده, فکر و اندیشه در بسیاری از جاها, همراه با منطق است; اما عقیده همیشه بـرخـاسـتـه از مـبـنای فکری نیست, بلکه تقلیدی نیز هست. آزادیاندیشه و بیان آن در اسلام پذیرفته شده است.

7. از نـظر استاد, اعلامیه جهانی حقوق بشر این کاستی را دارد که هـر عقیده ای را با عنوان احترام به اراده انسان آزاد دانسته و بـه رسـمـیـت شـنـاخـته است, در حالی که پاره ای از عقیده ها و بـاورهـا, بـرخـاسـتـه از تـعـصـبات و براساس تقلید بی دلیل از پیشینیان است و هیچ گونه ارزش منطقی ندارد.

8. حـکـومت علی(ع) از آزادترین و مردمی ترین حکومتها بوده است.امـیـرالمومنین(ع) بهترین رفتار را با مخالفان خود داشته و حتی آنان را از دریافت بیت المال محروم نکرده است.

9. آزادی از بعد ارزشی و از جهت بیان و ابراز, به گونه ای حد و مـرز دارد و تنها ارزش نیست که همه چیز باید با آن سنجیده شود,بـلـکـه آزادی یکی از بزرگ ترین ارزشهاست و در کنار آن ارزشهای دیـگـری, مانند: توحید و مساوات قرار دارد که از حقوق انسانی و قابل دفاع است.

10. آن نوع از آزادی معتبر است که در مسیر تکامل و تعالی انسان بـاشد و سبب شکوفایی استعدادهای انسان بگردد. اما آزادی جنسی و دیـگـر آزادیـهـا کـه انسان را به فنا و نابودی می کشاند, مورد احترام نیست.

11. آزادی انـسـان, در سه جهت مطرح است: آزادی از طبیعت, آزادیاز حـکـومـت خـود بـر خود یا چیرگی هوای نفس بر انسان که آزادیمـعـنوی نامیده می شود و آزادی از محکومیت دیگران. در هر صورت,آزادی مطلق برای انسان محال است.

12. آزادی اجـتـمـاعی و آزادی بیان آن گاه پذیرفته است که بیان کـنـنـده آن بـه دور از دروغ و فریب و دغل, عقیده خود را ارأه دهـد و از فـریـب و بـه کژراهه کشاندن مردمان به دور باشد و در صـدد گـسـتـرش عـقـایـد خـرافـی و سـخیف نباشد. بنابراین آزادیمحدودیتهایی نیز دارد که نباید از آن چشم فرو بست.

منابع :

1. (انـسـان کـامل), شهید مطهری;48/ (پیرامون انقلاب اسلامی)35/, صدرا.

2. (انسان کامل)48/.

3. (جهاد), شهید مطهری42/, صدرا.

4. همان مدرک45/.

5. (پیرامون انقلاب اسلامی)7/.

6. (گفتارهای معنوی)15/.

7. (پیرامون انقلاب اسلامی)53/.

8. سوره (اعراف), آیه 157.

9. (داستان راستان), شهید مطهری319/, صدرا.

10. (عـلـل گـرایـش بـه مـادیـگری), چاپ شده در (مجموعه آثار),ج554/1, صدرا.

11. (نهج البلاغه), خطبه207/.

12. (مجموعه آثار), ج555/1.

13. سـیری در (نهج البلاغه) چاپ شده در (مجموعه آثار), ج442/16.

14. (پیرامون انقلاب اسلامی)52/.

15. (صـحیفه نور), بیانات و پیامهای امام خمینی, ج92/7, سازمان مدارک انقلاب اسلامی.

16. همان مدرک, ج131/10.

17. همان مدرک, ج49/8.

18. (پیرامون انقلاب اسلامی)53/.

19. عـلـی(ع) در خـطـبـه ای درباره هدف از بعثت رسول خدا(ص) می فرماید:

(فـان الـلـه تبارک و تعالی بعث محمدا(ص) بالحق لیخرج عباده من

عـبـاده عـباده الی عبادته و من عهود عباده الی عهوده ومن طاعه عباده الی طاعته و من ولایه عباده الی ولایته.)

بحارالانوار, ج365/74, به نقل روضه کافی

20. سـوره (حدید), آیه :25 (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.)

21. (داستان راستان)275/.

22. پیرامون جمهوری اسلامی)94/, 95.

23. سوره (بقره), 256/.

24. (پیرامون جمهوری اسلامی);79/ (جهاد)34/.

25. (جهاد)49/.

26. (سیری در سیره نبوی)252/.

27. (سـیمای کارگزاران علی بن ابی طالب, امیرالمومنین(ع)), علی اکبر ذاکری ج193/2, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

28. (نهج البلاغه), نامه 53.

29. (پیرامون انقلاب اسلامی)63/, 64.

30. (جهاد)55/.

31. (پیرامون انقلاب اسلامی);10/ (سیری در سیره نبوی)251/, صدرا.

32. (پـیـرامـون انـقـلاب اسـلامـی)/10, ;103 (پـیـرامـون جمهوری اسلامی)101/.

33. (انسان و ایمان), چاپ شده در (مجموعه آثار), ج67/2.

34. (آشنایی با قرآن), ج222/3.

35. همان مدرک224/.

36. (پیرامون جمهوری اسلامی)93/.

37. همان مدرک98/ ـ 97.

38. همان مدرک107/.

39. همان مدرک109/.

40. (حـقـوق اسـاسـی و نهادهای سیاسی), ابوالفضل قاضی, ج660/1,انـتـشـارات دانـشگاه تهران; (آزادیهای عمومی وحقوق بشر), دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی21/, انتشارات دانشگاه تهران.

41. روزنـامه (کیهان), چهارشنبه 18 آذر 77, شماره 1/76391. دست نوشته شهید مطهری.

42. (سـیـمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمومنین(ع)), علی اکبر ذاکری, ج410/2.

43. (جاذبه و دافعه علی(ع)) شهید مطهری143/.

44. (سـیـمـای کـارگـزاران عـلی بن ابی طالب امیرالمومنین(ع)),422/2.

45. هـمـان مدرک, ج;400/1 (الامم و الملوک), محمد بن جریر طبری,ج64/4, موسسه اعلمی, بیروت.

46. (بـحارالانوار), علامه مجلسی, ج364/74, موسسه الوفإ, بیروت.

47. (شـرح نـهـج البلاغه), ابن ابی الحدید, ج328/20, شماره 765,دار احیإ التراث العربی.

48. (صحیفه نور), ج91/7.

49. (جهاد)42/.

50. همان مدرک46/.

51. همان مدرک54/.

52. همان مدرک44/.

53. (فلسفه اخلاق), شهید مطهری267/ ـ 268.

54. (اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب)/ 39, صدرا.

55. (روح القوانین), منتسکیو, ترجمه علی اکبر مهتدی294/,امیرکبیر.

56. مجله (قبسات), شماره 5 ـ 73/6. 57. (انسان کامل)349/.

58. (گفتارهای معنوی)10/, 26.

59. (نقدی بر مارکسیسم), چاپ شده در (مجموعه آثار), ج781/13.

60. (پیرامون انقلاب اسلامی104/.

61. (فلسفه تاریخ), شهید مطهری, ج286/1, صدرا.

62. (پیرامون انقلاب اسلامی)77/.

63. (نظری به نظام اقتصادی اسلام), استاد مطهری210/, صدرا.

64. همان مدرک211/.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Viagra 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:59 ق.ظ

Reliable advice. Many thanks.
viagra uk prescription canadian viagra online buy generic viagra paypal viagra price is it legal to buy viagra online buy viagra ireland where to get viagra prescription buy generic sildenafil online viagra for sale online buy viagra cheapest
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 03:10 ق.ظ

You have made your stand quite effectively..
cialis 5 mg buy cialis generico online cialis sicuro in linea cialis alternative cialis 20mg preis cf tadalafil 20mg compare prices cialis uk order cialis from india cipla cialis online buy cialis online cheapest
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:36 ق.ظ

Wonderful posts. Thank you!
viagra vs cialis vs levitra female cialis no prescription cialis coupons printable cialis generico lilly cialis italia gratis cialis prices in england tadalafil 5mg side effects of cialis generic cialis pill online tadalafil 10 mg
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:53 ق.ظ

Factor clearly utilized!.
fast cialis online cialis prices in england wow look it cialis mexico cialis tablets australia cialis therapie cialis official site cialis 30 day sample cialis et insomni cialis generique ou trouver cialis sur le net
How do you stretch your Achilles?
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:01 ق.ظ
I read this article fully regarding the difference of hottest and preceding
technologies, it's amazing article.
chaturbatefreetokenshack.com
سه شنبه 14 شهریور 1396 11:03 ق.ظ
I was curious if you ever thought of changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got
to say. But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful
lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out
better?
Can Pilates make you look taller?
چهارشنبه 25 مرداد 1396 11:53 ق.ظ
hi!,I love your writing very a lot! proportion we be in contact extra approximately your post on AOL?
I need an expert on this area to unravel my problem.
Maybe that is you! Looking ahead to look you.
How long do you grow during puberty?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:53 ب.ظ
Thanks for finally writing about >فرهاد جابرشیرازی - آزادی در اسلام از نظر شهیدمطهری
<Liked it!
Why does it hurt right above my heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:03 ق.ظ
I could not resist commenting. Exceptionally well written!
barriekestler.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:31 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I will come back once again since i have book marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be
rich and continue to help others.
How do you get Achilles tendonitis?
شنبه 14 مرداد 1396 03:14 ب.ظ
I think what you published was very reasonable. But, what about
this? what if you were to create a killer headline?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added a post title that
makes people desire more? I mean فرهاد جابرشیرازی - آزادی در
اسلام از نظر شهیدمطهری
is a little boring. You ought to glance at Yahoo's
home page and see how they create post headlines to grab people to open the links.

You might add a related video or a picture or two to grab people excited about everything've got to say.
Just my opinion, it would make your blog a little livelier.
فقیر
جمعه 20 مرداد 1391 10:47 ب.ظ
به روز هستم با: "ازسقف نم داده بیت تا لوبیاپلو+سانسور"
حاشیه های منتشرنشده و خواندنی از دیدار دانشجویان با حضرت آقا
http://iga.parsiblog.com/
سربزنید و نظر دهید.
یاعلی
جوون ایرونی
جمعه 20 مرداد 1391 07:17 ب.ظ
روزه خواری در شیراز بیداد میکند+عکس

بسترسازی مسوولان شیرازی برای نهادینه کردن روزه خواری در شیراز!!!!!!!!

اراده ای برای برخورد با روزه خواری در شیراز وجود ندارد!!!
این عمار
چهارشنبه 18 مرداد 1391 10:29 ب.ظ
هالی مستضف کهمره ای یا مستکبرای حامی عبداله خان و حبیب اله خان ظالم نامه های عاطفی و خاضعانه ی حبیب شهبازی به شاه معلون رو خوندید؟
حبیب شهبازی که خون مردم رو توی شیشه کرده بود
اونی که اگه مردم باج نمیدادن اون ها رو گچ میگرفت
پدرم میگه ادم بدبختی چون پول ندات به دستور حبیب شهبازی دورش رو با آجر دیوار کشیدن خدایا در این ماه مبارک روحیه ی ظلم ستیزی و حقگویی ما رو تقویت بفرما
آقای حسین قاسمی مدعی مبارزه با زمین خواری چرا با عبداله شهبازی زمین خوار همدمی این که پاردوکس و تناقضه
من به دوستان بسیجی ایمان دارم خودم هم از فعالان بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه بودم اما حرفم اینه که چرا اسوه و الگوی ما یکی مثل قاسمی و شهبازی بشن که خودشون مشکل دارن
صراط
دوشنبه 16 مرداد 1391 10:57 ق.ظ
سلام
مطلب شما در پایگاه خبری تحلیلی صراط نیوز منتشر شد
لینک مطلب شما در صراط:
http://www.seratnews.ir/fa/weblog
با تشکر
.....................................
با لینک کردن صراط در وبلاگ خود ما را یاری نمایید.
......................................
برای انجام تبلیغات رایگان وبلاگ خود به صفحه وبلاگ سایت صراط مراجعه نمایید.
جوون ایرونی
دوشنبه 16 مرداد 1391 02:47 ق.ظ
سلام آقای حمید برادر اونی که جوونایه انقلابی رو به دادگاه میکشونه دادستانیه نه دولت.دولتی که خودش زخم خورده برخورد با حامیانشه نمونشم احمد شریعته.
این عمار
یکشنبه 15 مرداد 1391 11:39 ب.ظ
آیا از ارتباطات پنهان شهبازی با اصلاح طلبان و بهتر بگوییم اصحاب فتنه در حزب مشارکت خبر دارید؟ من از طرف هیچ کسی اجیر نشدم که اینطور جواب منو بدید من میگم چرا این آقای قاسمی با همه ی عناصر منحرف جریانات ضاله ی انحرافی و فتنه در ارتباطه آیا از این افعالش هم برای شما حرف زده ؟ یا فقط با شعار زمین خواری شما رو خام کرده ؟ بهتره قبل از سریع جواب دادن کمی تحقیق کنیم جوان با تحقیق و بررسی خوبه راستی اگه سرزده تونستید به روستای اسلام آباد و سیاخ دارنگون برید ببینید چقدر دلشون از شهبازی خونه و چقدر قاسمی از شهبازی حمایت کرد یا حق
این عمار
آیا از عبداله شهبازی زمین خوار اسلام آباد دهستان سیاخ دارنگون که در سایتش علیه نظام مطلب نوشته اطلاعی دارید؟ آیا از ارتباطاتش با قاسمی اطلاعی دارید؟ آیا میدونید حسین قاسمی اداره کننده ی سایت صبح امید ( که حامی جنبش سبز و سران فتنه بوده ) بوده ؟ آیا بصیرت اینه که از شهبازی که علیه نظام فعالیت داشته حمایت کنیم؟ صداقت خوبست اما سادگی نه ؛ آیا از جلسات مخفیانه ی قاسمی دور از نگاه و ذره بین جنبش عدالتخواه خبر دارید؟
این عمار
قاسمی همانطور که خودش گفته بود متخصص جنگ روانی بود و بیشتر وقتش رو به جوسازی و فضاسازی علیه مسوولان مشغول بود جالب اینه که چند تا جوان ناپخته بسیجی رو هم فریب داده بود و تحت عنوان مبارزه با زمین خواری همراه خودش می کشوند با متهم های رسانه ای اخیر شیراز هم همگام بود و اونا رو بدبخت کرد با اصلاح طالبان هم حشر و نشر مخفیانه داشت و حتی اگه مشایی دوباره به اون پست بده با سروکله قبول میکنه اینه شخصیت این آقا امیدوارم دگ و بسته فکر نکنیم و سریع پاسخ ندیم
پاسخ farhad jaber : برادر یا خواهر محترم
اگر واقعا سندی در دست دارید و دلسوز هستید با اسم خودتان وارد شوید و مدارک را ارئه بدهید
چرا مخفی کاری ؟
جهان نیوز
یکشنبه 15 مرداد 1391 02:47 ب.ظ
با سلام
مطلب شما در پایگاه خبری تحلیلی جهان در بخش وبلاگ ها منتشر شد.
با تشکر
جهان نیوز
قانع
یکشنبه 15 مرداد 1391 04:56 ق.ظ
خب که چی حالا چه فایده داره ؟ آنچه به جایی نرسد فریاد است ....
اگر واقعا قانون برای همه است خب اجرا کنند و اگر ازادی برای همه است خب همه رو ازاد بزارند
چرا دولت زیر بار قانون نمیره در جریان مرتضوی ؟ ولی مردم عادی باید قانونمدار باشند ؟
طلبه گمنام
شنبه 14 مرداد 1391 12:25 ب.ظ
درود فراوان بر روحانی ازاد اندیش
9 دی
جمعه 13 مرداد 1391 08:59 ب.ظ
سلام.ازادی بهتر است یا ازادگی؟[بهم سر بزن
فقیر
جمعه 13 مرداد 1391 07:41 ب.ظ
سلام حاج آقا
خداقوت.
روی مسئله ای دست گذاشتید که یکی از گره های ذهنی مردم،مسئولان و حتی باعرض پوزش علماست. اختلاف نظر ها و اختلاف عمل ها در جهت آزادی بسیار است.
اما وقتی به سیره حضرت امیر(ع)رجوع میکنیم و سیره امام(ره) و امام(روحی فداه)معنای متفاوتی دریافت میکنیم.
حوزه تحمل این مفاهیم متعالی را متاسفانه ندارد.در دانشگاه هم بجای جدال احسن به هوچی گری مشغول هستند
شاید عده ای به شما خرده بگیرند اما خیالی نیست چرا که کاسه سرتان را به خدا سپرده اید
التماس دعا
یاحق
این عمار
جمعه 13 مرداد 1391 06:49 ق.ظ
با سلام و تشکر از سایت وزین شما
آقای حسین قاسمی فردی فرصت طلب و سودجویی است که متناسب با شرایط تغییر رنگ میده ملاکش هم فقط منافعشه بعضی وقتا با جریان انحرافی همسو میشه بعضی وقتا با جریان فتنه !!!!
بهتره با ساده انگاری موجب مطرح شدن بیخود او نشیم مادر این استان بزرگانی داریم که میتونیم روی اونا مانور بدیم نه افراد کم ظرفیتی مثل این آقا .مجددا سپاسگزارم
پاسخ farhad jaber : خداوند به همه اعمال ما آگاه است ، قاسمی بی عیب و نقص نبوده و نیست اما تهمت به قاسمی و دیگر افراد جامعه گناه است .هر کس در مدت زمان مسئولیت خودش مشکلاتی دارد ولی این دلیل نمیشود که به آن فرد یا مجموعه توهین کنیم .البته در این بین متاسفانه بعضی ها به بهانه حمایت از قاسمی به آیت الله حائری توهین میکنند که این هم نیز صحیح نیست .
110
جمعه 13 مرداد 1391 05:36 ق.ظ
خوشم میاد ازتون چون ادم ازاد اندیشی هستی
صدتا یکی این مطلب کتب شهید مطهری رو نشر نمیدن
تشکر خیلی خوب بود
کپل
جمعه 13 مرداد 1391 03:12 ق.ظ
سلام حاج آقا
تو شعار و حرف آزادی در دین ما کاملا پذیرفته شدست ولی در عمل در این حکومت به اصطلاح اسلامی ما اینطور به نظر نمیرسه نمونه اش هم خودتون حالا شما که یه لباسی برتونه که احترام داره بیچاره مردم عادی ه آخر عاقبتشون ....
محقق و نویسنده مطلب خودتون بودید؟

تشکر
پاسخ farhad jaber : سلام . عمده نوشته اثر شهیدمطهری است
kimia
جمعه 13 مرداد 1391 02:08 ق.ظ
ali bod
حمید برادر
جمعه 13 مرداد 1391 01:33 ق.ظ
واقعا عالی بود . خدا رحمت کنه شهید مطهری

ای کاش دولت احمدی نژاد قدر این جوانان انقلابی رو میدونست و هر روز به هر بهانه ای انها رو به دادگاه نمیکشوند ....
و ای کاش قوه قضاییه به جای تعقیب و بازداشت دانشجویان و طلاب انقلابی به دنبال تثبیت حکم دیوان عالی در مورد مرتضوی بود ...
اقایان ضعیف کشی نکنید !!!
عبدالرحمان
پنجشنبه 12 مرداد 1391 10:04 ب.ظ
سلام. چون هم سنگریم اگر دوست داری سایت ما را هم لینک کن.
عباس بازیگوش
پنجشنبه 12 مرداد 1391 10:33 ق.ظ
سلام. حاجاقا اینقدر بازیگوشی نکن
علی م
پنجشنبه 12 مرداد 1391 05:41 ق.ظ
ای جانم
حال کردم به خدا
حقیقتا مطلب مناسب و کامل و مفیدی است
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو